Sandra Dahlén

Psykoterapi samt utbildning, konsultation och skrivande inom fälten likabehandling och sexualupplysning

Sandra Dahlhén, Foto: Saga Berlin
Foto: Saga Berlin (beskuren)

Välkommen!

Jag har arbetat i över 20 år som föreläsare, utbildare, konsult, processledare och skribent inom hela likabehandlingsfältet med ämnen såsom sexuella trakasserier, hbtqi, jämställdhet, sexualitet, diskriminering, kränkande särbehandling, jämlik service och bemötande samt normkritiska perspektiv. Nu har jag påbörjat en bana som psykoterapeut och tar emot klienter i Stockholm från september 2023.